Selasa, 19 April 2011

selamat datang

Prasekolah sk balun bidai dtubuhkan pada 01.01.2005. sepanjang tempoh  ini seramai 3 orang guru telah berkhidmat di prasekolah ini. murid-muridnya terdiri dari usia 4+ tahun hinggalah 5+ tahun.